welkom bij het speelt dichtbij achtergrond
DAKB-huis utrecht balijelaan 95
Achtergrond

In 2010 ontstond het idee het huis aan
de Balijelaan 95 Utrecht de bestemming
te geven van kunsthuis: het DAKB-huis.
Zo werd testamentair vastgelegd dat, nadat de eigenaar is overleden, het huis met de muziekbibliotheek en de muziek-instrumenten beheerd zullen worden door de Stichting Kees Buskes Fonds.
Muziekstudenten, bij voorkeur dwarsfluit, kunnen dan tegen een laag tarief een kamer huren en gebruik maken van de boeken en vleugel.De fluiten zullen in bruikleen worden gegeven aan talenten. Opdat zo in de geest van Dini Adams en Kees Buskes liefdevol muziek haar vleugels zal spreiden uit het huis waar zo'n toon altijd haar ziel vond.

Op 22 april 2014 werd het DABK-huis officieel geopend door wethouder Gilbert Isabella van de stad Utrecht.
Het Fine Arts Quartet speelde muziek van Beethoven, Schubert en Dvorak met pianiste Anastasia Injushina.

Op 27 januari 2012 heeft de AVRO aandacht besteed aan het initiatief:

www.deklassiekenradio4.nl