welkom bij het speelt dichtbij 2016.....plus
DAKB-huis utrecht balijelaan 95
Plus 2016

Sponsors: Clavis piano's


Het naambord van het DAKB-huis, onthuld door de wethouder van de stad Utrecht Gilbert Isabella op 22 april 2014, is subliem gegraveerd door:

Graveerinrichting Vriesendorp

Tien-concertenkaart 2016

Deze kaart is geldig in 2016. U kiest zelf met hoeveel mensen u naar een concert wilt. Todat u uiteidelijk tien concerten genoten hebt. U dient wel voor elk gewenst concert te reserveren onder vermelding van het aantal personen. Bij concerten met een * geldt een restrictie van maximaal twee personen. De kaart kost 125 euro.
U bestelt de tien-concertenkaart via

tickets bij hetspeeltdichtbij.nl

onder vermelding van aantal, naam, postcode en huisnummer. Nadat het bedrag ontvangen is op rekening NL71 INGB 0006 0400 96 ten name van Kunstcase Utrecht ontvangt u de bestelde kaart(en) per post.


Prijsvraag
Fluitist van Het speelt dichtbij heeft net zijn kapsel laten bijwerken bij Pure in Utrecht. Goed nieuws voor de eerste die het aantal artiesten op het display van het DAKB-huis in Utrecht (tussen 18.00 en 21.00 dagelijks) goed raadt. Mail de oplossing naar bezoek bij hetspeeltdichtbij.nl voor 21 maart 2016 en kom, als jij de winnaar bent, naar het concert geknipt door Pure op kosten van Het speelt dichtbij...

It takes two music, studenten gezocht
Ouderen vereenzamen soms. Ontvang 10,00 voor het mee uitnemen van een oudere naar een concert van "Het speelt dichtbij". Voor elk concert zijn er 3 plaatsen beschikbaar. De chaperon heeft gratis toegang. Meld je aan via

two bij hetspeeltdichtbij.nl