Chess-Chopin project 2017
14 februari 2017 19.00 <-
DAKB-huis utrecht balijelaan 95


Chess-Chopin project 2017

Burgemeester Jan van Zanen opent op 14 februari het Chess-Chopin project 2017 in het DAKB-huis in Utrecht. Nederlands topschaker Hans Böhm houdt een inleiding over het belang van schaken en speelt ook de openingspartij van het project tegen artistiek leider van het DAKB-huis Kees Buskes. Daarna gaat Hans de strijd aan met schakers uit de buurt. Ondertussen voert pianiste Lineke Lever enkele nocturnes van Chopin uit. Doel van het project is de mensen in Utrecht en omgeving nader met elkaar in contact te brengen onder het genot van een drankje. In echte ontmoetingen! Door naar schaken en muziek te kijken en te luisteren en te kunnen bewegen in de ruimte tussen beide. Daarnaast het belang van deze prachtige vakken voor het welzijn en de ontwikkeling van de samenleving te onderstrepen. Er komen in totaal minstens 49 ontmoetingen en de toegang is gratis!